Tesselschadelaan, Harderwijk

Datum: Zaterdag 18 april
Soort:
Binnen/Buiten:
Organisator: Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk
Contact: 06-14403745
Aantal standen: maximaal 100 tafels
Uren: 09:00 - 14:00 uur
Standgeld: leden 5 euro per tafel en niet leden 7,50 euro per tafel
Inkomprijs:
Tesselschadelaan, Harderwijk