Menaldumadeel

Datum: Zaterdag 3 oktober
Soort: Rommelmarkt
Binnen/Buiten: Binnen
Locatie: Franjumbuorsterpaed, Marsum, Menaldumadeel
Organisator: Muziekvereniging 'Ons Genoegen' Marsum
Contact: 0629012992
Aantal standen: nvt
Uren: 9u tot 12u
Standgeld: nvt
Inkomprijs:
Menaldumadeel
Locatie: Franjumbuorsterpaed, Marsum, Menaldumadeel